Bitcoin = code + markt

Een schoolvoorbeeld waar politieke wetenschap en IT elkaar snijden. Luister naar Dr. Peter Rizun’s presentatie van 20 minuten over de effecten van SegWit in Bitcoin. Bitcoin is niet alleen code. Het Bitcoin-netwerk(hoofdletter B; de coin bitcoin is kleine letter) wordt gebruikt door rationele actoren -die soms best irrationeel kunnen handelen, die allemaal winstmaximalisatie nastreven. De regels van het spel, in dit geval de prikkels voor miners, bepalen hoe en voor welke munt miners kiezen. Neem overigens de moeite om het white paper van Satoshi erbij op schoot te nemen(beslaat maar 9 pagina’s incl. bronvermelding). Paragraaf twee behandelt de transacties waar Rizun aan refereert.